Cart

Условия, срок и цена на доставката

1. Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка, е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като потребителят се ангажира да заплати стоката и разходите по доставката и по един от указаните начини. Електронната поръчка се приема за волеизявлението за сключване на договор за доставката на стока/продукт.

Поръчка, която е направена в рамките на официален работен ден до 13:00 часа, се обработва от Търговеца в рамките на същия работен ден. Срокът за доставка в този случай е до 3 (три) работни дни в зависимост от посочения от Потребителя адрес на доставка и график за доставка на избраната куриерска служба.

Поръчка, направена в работен ден след 13.00 часa, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

2. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като “Смарти Тойс” ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от “Смарти Тойс” ЕООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка.

3. „Цена за доставка” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която купувача следва да заплати за доставка на стоката с избраните от него параметри.

Цената за доставка се определя и калкулира в стъпките за финализиране на поръчка, след направен избор за куриерска служба, населено място, куриерска услуга – до представителен офис на куриерската служба или адрес на получателя.

4. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

5. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.  Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон +359-885-809-760 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.  Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към  Комисия за защита на потребителите . При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

6. Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез  следния способ:

С наложен платеж: Потребителите на http://kalababy.bg заплащат стойността на покупката и  цена за доставка до офис на СПИДИ или цена за доставка до адрес на купувача, която се уточнява допълнително по телефона, в зависимост от параметрите на поръчаните артикули.

ВАЖНО!!!  Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Консендо няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

7. При възникване на проблем с направена поръчка

7.1. В случай че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната на Продукта. В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него Продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчения от него Продукт с друг, то Търговецът гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.

7.2. В случай че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, което възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да се свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

7.3. В случай че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.

7.4. В случай че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

Получи -10% за първата си поръчка